Η εταιρεία Συστήματα Sunlight ολοκλήρωσε την μελέτη και κατασκευή δύο νέων Φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 98,7 kWp έκαστος, οι οποίοι έχουν ήδη διασυνδεθεί με το υπάρχον δίκτυο της ΔΕΗ.

Ο πρώτος σταθμός ιδιοκτησίας της Σιδμα εγκαταστάθηκε στην οροφή της αποθήκης της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής. Ο δεύτερος, ιδιοκτησία της Σαμωνα – Σταθα, εγκαταστάθηκε σε  αγροτεμάχιο στο Δίστομο Βοιωτίας. Τα δύο έργα, στα οποία χρησιμοποιήθηκαν μονοκρυσταλλικά Φ/Β πλαίσια πυριτίου, είναι εφοδιασμένα με συστήματα τηλεπίβλεψης και καταγραφής ενεργειακών αποδόσεων.