Σε υπογραφή σύμβασης προχώρησε η Lavisoft Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. με την Τεχνική Εταιρεία Υπηρεσιών Μηχανικών ΚΡΙΤΩΝ Ο.Ε. για την εγκατάσταση του συστήματος Ωρομέτρησης εργαζομένων Time Master.

Το Time Master ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR Master της Lavisoft και συνεργάζεται αρμονικά με κατάλληλους ηλεκτρονικούς σταθμούς ωρομέτρησης (Time Attendance Terminals) για τη συλλογή των στοιχείων που συγκεντρώνονται σ’ αυτούς από τα “χτυπήματα” των καρτών παρουσίας των εργαζομένων.