Ολοι ξέρουμε την κατάσταση που επικρατεί. H κρίση κυριαρχεί κι ένα αρνητικό κλίμα έχει διαποτίσει την αγορά. Ωστόσο, το ICT αποτελεί τη σημαντικότερη τροχοπέδη έναντι της κρίσης, το αποτελεσματικότερο εργαλείο διαχείρισης και αντιμετώπισής της.

Αυτό φαίνεται, άλλωστε, από την τελευταία έκθεση του EITO για την αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η οποία καταγράφει μια ανάπτυξη παγκοσμίως στην αγορά ICT κατά 5% για το 2012 έναντι του 2011. Kαι αυτό, παρά την υπάρχουσα οικονομική και τραπεζική κρίση που δεσπόζει στην Ευρώπη (αν και η Ευρώπη είναι η μόνη περιοχή στον κόσμο όπου ο κλάδος ΤΠΕ θα εμφανίσει μηδενική ή αρνητική ανάπτυξη).

Οπως σημειώνουν οι αναλυτές του ΕΙΤΟ, η εξάπλωση των TΠΕ βοηθά σημαντικά στην οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη, βελτιώνει την παραγωγικότητα και, ουκ ολίγες φορές, οδηγεί στην καινοτομία. Οσον αφορά στην ελληνική αγορά ICT, το 2012 θα καταγραφεί μια υποχώρηση της τάξης του 6,3%, μικρότερη από τη μείωση 10,4% του 2011. Τα πράγματα δεν είναι ιδανικά αλλά, τουλάχιστον, φαίνεται ότι υπάρχει βελτίωση.

Η ανάπτυξη που παρατηρείται στην παγκόσμια αγορά ICT οφείλεται κατά κύριο λόγο στις αναδυόμενες αγορές και τις αναπτυγμένες οικονομίες και αγορές της Κίνας (κατά κύριο λόγο), των ΗΠΑ κα της Ιαπωνίας. Δεν εκπλήσσει, επίσης, το γεγονός ότι, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΙΤΟ, οι φορητές συσκευές (κινητά τηλέφωνα, tablets, laptops και συναφή) αποτελούν το σημαντικότερο παράγοντα ανάπτυξης που συμπαρασύρει όλο το υπόλοιπο κλάδο.

Τέλος, οι αναλυτές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξη στο χώρο του ICT έως το 2015 θα είναι  η φορητότητα, το cloud computing, τα κοινωνικά δίκτυα και τα Big Data Analytics. Ενα αναμενόμενο συμπέρασμα που δείχνει τη μεγάλη δυναμική που υπάρχει στο χώρο. Μια δυναμική που επιτρέπει στον κλάδο ICT να καταγράφει μια αξιοσημείωτη ανάπτυξη μέσα σε καιρούς ύφεσης.