Στο πλαίσιο της ημερίδας Smarter Computing της IBM, o Νίκος Μανιάτης, Διευθυντής Τομέα Συστημάτων και Τεχνολογίας της IBM Ελλάδος, μίλησε στο netweek για το σημαντικό ρόλο που παίζει η τεχνολογία σήμερα στην επιχειρηματική ανάπτυξη μιας εταιρείας.

netweek: Γιατί θα πρέπει οι επιχειρήσεις να επενδύσουν σήμερα, σε μια περίοδο κρίσης, στις λύσεις και καινοτομίες που φέρνει η IBM με το Smarter Computing, τη στιγμή που αυτό θα τους φέρει ένα πρόσθετο κόστος;
Νίκος Μανιάτης: Αδιαμφισβήτητα, βιώνουμε σήμερα μια περίοδο οικονομικής κρίσης. Το σημαντικό είναι ότι μέσα σε αυτό το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για να ξεπεράσουν την κρίση όσο το δυνατόν ευκολότερα, επενδύοντας σε τεχνολογίες, οι οποίες επιφέρουν άμεσα επιχειρηματικά οφέλη. Είτε με μείωση του κόστους, είτε με ενσωμάτωση τεχνολογιών, οι οποίες τους προσφέρουν επιχειρηματική γνώση – μέσω της χρήσης εξελιγμένων εργαλείων ανάλυσης – ώστε να μπορέσουν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά που δραστηριοποιούνται.

Αλλωστε, οι δυνάμεις που τροφοδοτούν την ανάπτυξη και την καινοτομία σήμερα – το cloud, τo social business και το mobile – δεν επαναπροσδιορίζουν απλά την έννοια του computing,  αλλά και της ίδιας της επιχειρηματικότητας. Η νέα εποχή εισάγει νέες ευκαιρίες για τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις, ώστε να επαναξιολογήσουν την προστιθέμενη αξία που παρέχουν στους πελάτες τους, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τα εμπόδια του κόστους, της πολυπλοκότητας και της διαχείρισης του ρίσκου.

netweek: Τι λύσεις προσφέρει η IBM γι’ αυτό το σκοπό;
Νίκος Μανιάτης: Οπως γνωρίζετε, η ΙΒΜ ανακοίνωσε πέρσι μια νέα σειρά εξειδικευμένων ολοκληρωμένων συστημάτων, τα ΙΒΜ PureSystems, τα οποία είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να απλοποιήσουν την πολυπλοκότητα που σχετίζεται με τη διαχείριση της τεχνολογίας. Το βασικό τους πλεονέκτημα είναι ότι ο χρόνος που απαιτείται για να μπουν στην παραγωγή είναι πολύ μικρός, έως και μηδενικός.

Ετσι, οι εταιρείες μπορούν να αξιοποιήσουν τον χρόνο αυτό για να επενδύσουν σε άλλες δραστηριότητες, οι οποίες τους προσφέρουν επιχειρηματικά οφέλη και όχι να δαπανούν χρόνο και χρήματα σε δραστηριότητες, όπως είναι το roll out –  δηλαδή στην υλοποίηση της τεχνολογίας (η οποία καμία φορά διαρκεί πάρα πολύ). Είναι χαρακτηριστικό, δε, ότι σύμφωνα με έρευνες το λιγότερο από το 30% των ΙΤ budgets επενδύεται σε έργα που προάγουν την καινοτομία και μπορούν να επιφέρουν επιχειρηματικά οφέλη στις επιχειρήσεις, ενώ, αντίθετα, το 70% καταναλώνεται σε υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης της υφιστάμενης υποδομής. Σκοπός μας, λοιπόν, είναι μέσα από τις τεχνολογίες των PureSystems να μπορέσουμε να επιτρέψουμε στις επιχειρήσεις να σκεφτούν καινοτόμα, όπως απαιτεί η νέα εποχή.

netweek: Το Smarter Computing μπορεί να φέρει την καινοτομία που λέτε. Ωστόσο, τι αλλαγές φέρνει αυτό στα υπάρχοντα συστήματα της υποδομής IT;
Νίκος Μανιάτης:
Oι αλλαγές που επιφέρει εντοπίζονται σε τρεις κατευθύνσεις. Πρώτον, τα συστήματα αυτά θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα για να διαχειρίζονται μεγάλο όγκο δεδομένων, τα λεγόμενα Big Data, έτσι ώστε να μπορούν να αποκρίνονται και να αξιοποιούν πλήρως την εκθετική αύξηση του όγκου των δεδομένων, τα οποία είναι διαφορετικού τύπου.

Δεύτερον, τα συστήματα θα πρέπει να είναι software driven, που σημαίνει ότι θα πρέπει ο εξοπλισμός (hardware) να οδηγείται από «έξυπνο» software που θα είναι ανεξάρτητο της εκάστοτε πλατφόρμας. Και αυτό θεωρούμε ότι είναι μια ριζοσπαστική αλλαγή σε ότι αφορά στα πληροφορικά συστήματα του μέλλοντος, γιατί θα αλλάξει δραστικά τον τρόπο, με τον οποίο σχεδιάζονται τα αποθηκευτικά συστήματα και τα δίκτυα.

Τέλος, τα συστήματα ΙΤ θα πρέπει να μπορούν να υποστηρίζουν ανοικτές πλατφόρμες. Οι κατασκευαστές θα πρέπει να προσφέρουν προστιθέμενη αξία πάνω σε ανοικτές πλατφόρμες (όπως π.χ. το Hadoop) με στόχο να επιφέρουν το μέγιστο δυνατό όφελος στην επιχείρηση.