Μπορεί η Γεωγραφική Πληροφορική να μας βοηθήσει ως κοινωνία να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις Φυσικές Καταστροφές και να σώσουμε ότι σώζεται από το περιβάλλον μας;

Η γεωγραφική Πληροφορική είναι ένα εργαλείο, κοφτερό, ακριβές, που προσαρμοσμένο και εστιασμένο σε συγκεκριμένες ανάγκες και συνθήκες, είναι εξαιρετικά χρήσιμο σε όλα τα στάδια αντιμετώπισης μιας κρίσης.

Στον σχεδιασμό αποτελεί ένα εργαλείο επιτελικής ανάλυσης, δημιουργίας σεναρίων εξέλιξης ενός φαινομένου, αποτύπωσης των πόρων, και όλα αυτά πάνω σε ψηφιακούς αναλυτικούς χάρτες που μπορεί να συμπεριλαμβάνουν λεπτομέρειες, όπως που είναι οι δρόμοι διαφυγής, τι ακτίνα μπορεί να διανύσει ένας άνθρωπος ή ένα όχημα, πάνω σε ένα συγκεκριμένο δίκτυο, ποια είναι τα ευαίσθητα κτίσματα κ.λπ.

Στη φάση αντιμετώπισης, σε συνδυασμό με την τηλεμετρία και την τηλεματική, μπορεί να δίνει τη λεπτομερή εξέλιξη του φαινομένου, τη διασπορά των πόρων (οχήματα, ομάδες αντιμετώπισης), την εικόνα από την εξέλιξη του φαινομένου, ακόμα και σενάρια για την εξέλιξή του.

Στην αποκατάσταση, όπου μπορεί να βοηθήσει στην λεπτομερή καταγραφή των ζημιών, στην παροχή βοήθειας, στην εκτίμηση των ζημιών, στις ενέργειες αποκατάστασης.

Η Γεωγραφική Πληροφορική στην υπηρεσία του περιβάλλοντος
Με τα σύγχρονα μέσα, μια μικρή ομάδα εκπαιδευμένων ανθρώπων, με τη χρήση των ανάλογων εφαρμογών Γεωγραφικής Πληροφορικής, αποκτά σημαντικές δυνατότητες.
· Μπορεί να εποπτεύει 10κάδες οχήματα, 100ντάδες στρέμματα, χιλιόμετρα από δρόμους, και να συντονίζει τις δυνάμεις της, σύμφωνα με τα επιχειρησιακά σχέδιά της.
· Μπορεί να αναλύει χωρικά και χρονικά τα συμβάντα, από τροχαία μέχρι φωτιές, από σεισμούς μέχρι πλημμύρες και να αποκαλύψει συσχετισμούς φαινομένων, ώστε να βελτιώσει τα ανακλαστικά των μονάδων πρόληψης ή καταστολής.
· Μπορεί να βελτιστοποιεί δρομολόγια και διαδρομές οχημάτων, με αποτέλεσμα μείωση του ρύπων, μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου και μείωση του χρόνου μετάβασης.
· Μπορεί να παρακολουθεί και να ενημερώνει για τις χρήσεις γης, τους συντελεστές δόμησης, τα έργα που γίνονται από διάφορους οργανισμούς.
Η λίστα των «μπορεί» είναι πολύ μεγάλη για να χωρέσει σε ένα άρθρο. Η λίστα των έργων που έχουν ήδη γίνει, στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, τα τελευταία 6 χρόνια είναι επίσης ικανοποιητική, τηρουμένων των αναλογιών, και αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς.

Εργα χωρίς χρήστες είναι άχρηστα
Η πρόκληση που είχαμε μερικά χρόνια πριν ήταν να πείσουμε ότι η γεωγραφική Πληροφορική είναι ένα σημαντικό εργαλείο. Σήμερα, αυτό έχει γίνει αποδεκτό, και στόχος πλέον είναι η ποιότητα των έργων. Δηλαδή, η σταθερή λειτουργία τους, η ένταξή τους στο ευρύτερο περιβάλλον τους, η απλότητα στη χρήση τους, η σύνδεσή τους με τις υπόλοιπες λειτουργίες του οργανισμού ή της εταιρείας.

Πάνω από όλα αυτά βρίσκεται ο χρήστης, αυτός είναι που τελικά θα δώσει την αξία στην επένδυση, αυτός είναι που θα καθοδηγήσει τα εργαλεία στη σωστή τους διάσταση, τη δική του. Αλλωστε καινοτόμα προϊόντα χωρίς χρήστες είναι άχρηστα, και για να κερδηθεί ο χρήστης θα πρέπει να γίνει μέρος της λύσης, και όχι απλώς ένας αποδέκτης μιας θεωρητικής λύσης. Η τεχνολογία υπάρχει, αν την αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά, θα αντιμετωπίσουμε καλύτερα τον «Στρατηγό Ανεμο» την επόμενη φορά.