Η Τράπεζα Κύπρου επέλεξε την πλατφόρμα πληρωμών της Datamation για την υλοποίηση ενός SEPA payments HUB για ολόκληρο τον όμιλο.

Το aplonHUB συνεργάζεται με το υπάρχον σύστημα πληρωμών της τράπεζας λειτουργώντας ως service που αναλαμβάνει την διαχείριση των SEPA μηνυμάτων σε κεντρικό σημείο για όλο τον όμιλο με παράλληλο έλεγχο AML, αλλά και δρομολόγηση σε ένα η περισσότερα clearing houses.

H Datamation υποστηρίζει ότι “στην σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία, η ανάπτυξη έργων compliance, όπως είναι το SEPA μπορούν και πρέπει να επιτυγχάνονται με γρήγορες και ευέλικτες λύσεις παρά με χρονοβόρα και δαπανηρά έργα”.