Για να συμβαδίσει με τις δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική χρηματοπιστωτική αγορά, η Διεύθυνση Πληροφορικής της Τράπεζας Πειραιώς προχώρησε στην ενσωμάτωση της πλατφόρμας risk, analytics και trading της Quantifi στην αρχιτεκτονική των πληροφοριακών συστημάτων της, μετά από μια εξαντλητική διαδικασία επιλογής, όπου εξετάστηκαν καθιερωμένοι και μεγάλοι providers αντίστοιχων λύσεων.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Δελή, Γενικό Διευθυντή Τεχνολογίας, Κίνησης Κεφαλαίων & Κεντρικών Εργασιών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς: «H Quantifi ταίριαξε καλύτερα στις ανάγκες μας, βοηθώντας μας στην υλοποίηση της στρατηγικής μας για την κάλυψη ενός κρίσιμου μέρους των κανονιστικών απαιτήσεων, με σημαντική επίπτωση στις κεφαλαιακές απαιτήσεις…Πρόκειται για μια λύση που ενσωματώθηκε απρόσκοπτα στα υφιστάμενα συστήματά μας και που έχει δοκιμαστεί ήδη με επιτυχία σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες». Με την πλατφόρμα της Quantifi, η Τράπεζα Πειραιώς αποκτά την ευελιξία και τα εργαλεία που χρειάζεται για να διαχειριστεί και να υποστηρίξει απαιτητικούς και «βαρείς» υπολογισμούς, όπως τα xVA, αλλά και να διεκπεραιώσει ακριβείς αποτιμήσεις σε cross-asset χαρτοφυλάκια, λαμβάνοντας υπόψη διάφορες μετρικές ρίσκου (PFE, VaR, wrong-way-risk, stress testing, sensitivities κ.λπ.), δημιουργώντας ευέλικτες αναφορές για την υποστήριξη λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων.