Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Cosmos Business Systems την προμήθεια εξοπλισµού υλικού & λογισµικού προς αντικατάσταση υπολογιστών τύπου Digital Alpha Stations 255.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στις 421.416 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και των νοµίµων κρατήσεων).