Η Φράγκου Δικηγορική Εταιρεία επένδυσε σε έναν σύγχρονο dialer, που βασίζεται σε cloud πλατφόρμα, της ελληνικής εταιρείας Opencomm.

Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκε ένα Cloud based Collection Center με σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, καθώς και με συστήματα λογισμικού που αφορούν τη διαχείριση έργων τηλεφωνικής επικοινωνίας, εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων. Τα οφέλη για την εταιρεία από αυτό το έργο ήταν πολλά και σημαντικά: «Εξαιτίας του σύγχρονου αλγορίθμου αυξήθηκε η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα του τηλεφωνικού μας κέντρου, ενώ έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε την κατάλληλη αρχιτεκτονική (Predictive, Power, Preview) που να συνάδει με την καμπάνια που θέλουμε να δουλέψουμε. Επιπλέον, λόγω της cloud πλατφόρμας δεν χρειάστηκε να γίνει επένδυση σε servers και τηλεφωνικά κέντρα γλιτώνοντάς μας και από τη μελλοντική συντήρησή τους» δηλώνει στο NetFAX ο Κώστας Γκουντέλας, ΙΤ Μanager της δικηγορικής εταιρείας.

Το σύστημα cloud dialer επιτρέπει, επίσης, στους agents να δουλεύουν απομακρυσμένα αρκεί να έχουν μια σύνδεση Internet. Παράλληλα, οι supervisors έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν απομακρυσμένα την πορεία των κλήσεων και να επεμβαίνουν όπου κρίνουν ότι είναι απαραίτητο.Μέσα από πληθώρα Real Time reports γίνεται παρακολούθηση στην πρόοδο της κάθε καμπάνιας που έχει ανέβει στον dialer, στην επίδοση του κάθε agent, στον όγκο και την κατάσταση των κλήσεων (συνομιλία, αναμονή κ.λπ.) και γενικότερα σε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετίζεται με τις κλήσεις σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον υπάρχουν έτοιμα reports για την παρακολούθηση ιστορικών συναλλαγών.

Μέσω έξυπνων λειτουργιών του συγκεκριμένου dialer έχουν μειωθεί τα ποσοστά χαμένων κλήσεων. Ταυτόχρονα έχει αυξηθεί η πιθανότητα εύρεσης των επαφών που χρειάζεται να επικοινωνηθούν. Η ολοκλήρωση του έργου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. «Κύριο μέλημα της Διεύθυνσης Πληροφορικής είναι να ερευνά και να εξετάζει σύγχρονες λύσεις και να βρίσκει νέες καινοτόμες ιδέες, ώστε να κάνει την εταιρεία να ξεχωρίζει στον κλάδο της. Αυτή την εποχή συνεχίζουμε να εξετάζουμε νέες τεχνολογίες cloud» επισημαίνει ο Κ. Γκουντέλας.