Η Χριστίνα Αρσενιάν, Υπεύθυνη Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων της Άλφα Γκρίσιν Infotech, αναλαμβάνει και τα καθήκοντα της Υπευθύνου Τμήματος Μάρκετινγκ σε αντικατάσταση της κυρίας Γραμματή Λίνου, η οποία αποχώρησε από την εταιρεία.