Για να πετύχετε ως Διευθυντής Πληροφορικής και για προάγετε την καριέρα σας στη σφαίρα των στελεχών, πρέπει να διαθέτετε πολύ συγκεκριμένες ικανότητες - για την ακρίβεια έντεκα.

Από την αποτίμηση των αναγκών μέχρι τη δημιουργία της κατάλληλης ομάδας, τα παρακάτω είναι τα προσόντα που χρειάζεστε για να βρίσκεστε στην κορυφή της εργασιακής πυραμίδας. Φυσικά υπάρχουν και άλλα γνωρίσματα που προωθούν την καριέρα και την επιτυχία, όπως ο επαγγελματισμός, η συνεχής εκπαίδευση και η διαπραγμάτευση με τους προμηθευτές. Το να κατέχει κάποιος τη θέση του Διευθυντή Πληροφορικής σε μια εταιρεία είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις καθώς ο ρόλος του διαρκώς αλλάζει.

1. Ικανότητα να αποτιμάτε τις ανάγκες
Oλοι οι Διευθυντές Πληροφορικής πρέπει να γνωρίζουν πώς να αποτιμούν τις ανάγκες της εταιρείας τους, τουλάχιστον όσον αφορά τις τεχνολογικές υποθέσεις. Πρέπει να είστε σε θέση να ανακαλύψετε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες και προβλήματα ώστε να επικεντρώσετε εκεί τις προσπάθειες σας. Αρκετοί managers αναπτύσσουν μία ΙΤ ατζέντα επειδή δεν κάνουν καμία προσπάθεια να ανακαλύψουν τα θέματα που αντικειμενικά αφορούν την εταιρεία. Οταν αναπτύξετε την ικανότητα να αποτιμάτε γρήγορα τα τεχνολογικά εργαλεία του πεδίου δράσης σας, θα έχετε περισσότερες αρμοδιότητες. Τα στελέχη του ΙΤ που δεν διαθέτουν προσόντα αποτίμησης των αναγκών μπορεί να στοιχίσουν στην εταιρεία πολλά εκατοντάδες ευρώ. Η σωστή αποτίμηση των τεχνολογικών αναγκών συμβάλει καταλυτικά στην πρόοδο της καριέρας σας.

2. Ικανότητα να δημιουργείτε όραμα
Για να ηγείστε πρέπει να ξεκαθαρίσετε τον στόχο σας και να δημιουργήσετε ένα όραμα στα μέλη της ομάδας σας. Οι Διευθυντές Πληροφορικής που μπορούν να αναπτύξουν και να περιγράψουν ξεκάθαρα ένα όραμα, μπορούν να πετύχουν απίστευτα πράγματα γιατί εμπνέουν τους συνεργάτες τους να τους ακολουθήσουν. Το να μπορείτε να επικοινωνήσετε ένα όραμα δηλώνει σε όλους ότι είστε επικεντρωμένοι και αφοσιωμένοι στο να οδηγήσετε την εταιρεία σε έναν συγκεκριμένο προορισμό.

3. Ικανότητα να δημιουργείτε ένα σχέδιο δράσης
Μόλις καταλάβουν πού θέλουν να πάνε, οι επιτυχημένοι managers ξέρουν πώς να δημιουργήσουν ένα πλάνο για το πώς θα φτάσουν εκεί. Αυτό σημαίνει να ιεραρχήσουν τις προτεραιότητες και να αναπτύξουν ένα υλοποιήσιμο σχέδιο δράσης. Ο σχεδιασμός είναι βασικό προσόν ενός Διευθυντή Πληροφορικής αλλά αρκετοί είναι αυτοί που δεν τα καταφέρνουν και τόσο καλά σε αυτό.

4. Ικανότητα να δημιουργείτε μια ομάδα
Οι επιτυχημένοι Διευθυντές Πληροφορικής ξέρουν ότι το να δημιουργήσουν μια ομάδα με εύρος και ικανότητες είναι σημαντικό. Πρέπει να γνωρίζετε πώς να βελτιώσετε την υπάρχουσα ομάδα καθώς και πώς να δημιουργήσετε μία από την αρχή. Ενας επιτυχημένος manager μπορεί να δημιουργήσει μια ομάδα ικανή να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις αλλά και να αντιμετωπίσει προκλήσεις του μέλλοντος. Επίσης κατανοεί τη σημασία της καριέρας και χρησιμοποιεί το «χτίσιμο» της καριέρας ως εργαλείο για να αναπτύξει μια δυνατή ομάδα ικανή να λειτουργήσει πιο ανεξάρτητα.

5. Ικανότητα να επικεντρώνεστε στους πόρους
Το να επικεντρώνεστε στα μέλη του τμήματος Πληροφορικής, στις δαπάνες και τους τεχνολογικούς πόρους ως βασικές προτεραιότητες της εταιρείας είναι κρίσιμο συστατικό επιτυχίας. Οι τεχνολογικοί πόροι πρέπει να έχουν χαρακτηριστικά που συνάδουν με τις ανάγκες και το αντικείμενο της εταιρείας και πρέπει να αποδίδονται με έναν παραγωγικό και συμφέρον οικονομικά τρόπο. Οσοι εργαζόμενοι επιδιώκουν την επαγγελματική τους ανέλιξη κατανοούν την ανάγκη για ισχυρή προσήλωση.


6. Ικανότητα να αναπτύξετε πελατοκεντρικής κουλτούρας
Ενα υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες είναι σημαντικό για κάθε τμήμα Πληροφορικής. Οι επιτυχημένοι managers δημιουργούν μια κουλτούρα που τοποθετεί τα θέματα που αφορούν τους πελάτες στην κορυφή, ανεξάρτητα αν πρόκειται για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χρήστες. Ενας οξυδερκής Διευθυντής Πληροφορικής γνωρίζει ότι ο λόγος που έχει καριέρα είναι το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι χρειάζονται την τεχνολογία και ότι το τμήμα του μπορεί να υποστηρίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

7. Ικανότητα να διαχειρίζεστε projects
Ακρογωνιαίος λίθος των καθηκόντων ενός ΙΤ manager είναι ότι το τμήμα Πληροφορικής να μπορεί να ολοκληρώσει projects σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και στο όριο του budget. Η αρχή του αποτελεσματικού project management πρέπει να αποτελεί σημείο κλειδί για κάθε στέλεχος της Πληροφορικής που φιλοδοξεί να πετύχει. Ανεξάρτητα από τον προσανατολισμό στην καριέρα σας, τα προσόντα διαχείρισης ενός project θα δημιουργήσουν εργασιακές ευκαιρίες.

8. Ικανότητα να υλοποιείτε διαδικασίες change management
Η τεχνολογία από τη φύση της αξιώνει γρήγορες αλλαγές. Κάθε Διευθυντής Πληροφορικής πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται πώς να υλοποιεί αποτελεσματικά τις αλλαγές, είτε πρόκειται για την αντικατάσταση απλά ενός PC, είτε για την αναβάθμιση ενός ολόκληρου δικτύου ή ακόμα την ανάπτυξη και εγκατάσταση ενός νέου λογισμικού. Η αποτυχία αποτελεσματικής διαχείρισης αλλαγών τροχοπεδεί τον οποιοδήποτε manager.

9. Ικανότητα να ηγείστε
Συνήθως τα τμήματα Πληροφορικής δεν κάνουν και πολλά πράγματα εκτός και αν έχουν κάποιο κίνητρο. Οι Διευθυντές Πληροφορικής που από τη μία διαθέτουν ισχυρό ηγετικό προφίλ και από την άλλη προσφέρουν κίνητρα, σχεδόν πάντα καταφέρνουν περισσότερα από αυτούς που δεν διαθέτουν ανάλογα προσόντα. Το να μπορείτε να εμπνέεται τους άλλους ώστε να είναι αποδοτικοί στην εργασία τους είναι σημαντικό προσόν.

10. Ικανότητα να επικοινωνείτε αποτελεσματικά
Οι επιτυχημένοι managers μπορούν να επικοινωνούν σε πολλά διαφορετικά επίπεδα με διαφορετικού είδους ανθρώπους. Στην σύγχρονη πραγματικότητα περισσότερο από ποτέ η επιτυχία μιας καριέρας εξαρτάται από τα επικοινωνιακά προσόντα. Το να περάσετε το μήνυμά σας στο τεχνικό ανθρώπινο δυναμικό και στους πελάτες που δεν διαθέτουν τεχνικές γνώσεις, το να είστε σε θέση να διαχειριστείτε αποτελεσματικά απαιτήσεις, το να διευθετείτε θέματα που προκύπτουν είναι βασικά ζητούμενα. Εξάλλου έχει αποδειχτεί ότι οι Διευθυντές Πληροφορικής που έχουν επιτυχημένη καριέρα είναι αυτοί που μπορούν να επικοινωνήσουν άριστα με ανθρώπους που βρίσκονται σε διαφορετικές βαθμίδες: εργαζόμενους, συνεργάτες, εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες, προμηθευτές και στελέχη.

11. Ικανότητα να μετράτε την απόδοση
Είναι σημαντικό να θέσετε στόχους και να είστε σε θέση να μετράτε την απόδοσή σας. Οι ικανοί IT managers εγκαθιστούν συγκεκριμένες μετρήσεις που αποδεικνύουν στους ίδιους και στους άλλους πόσο καλά κινείται η εταιρεία και παράλληλα παρέχουν στους managers πληροφορίες που τους βοηθούν να διαχειριστούν θέματα που βελτιώνουν την απόδοση της εταιρείας.