Η εταιρεία Χ. Θεοδόσης ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο "Μηχανές καταμέτρησης χαρτονομισμάτων" των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ).

Το έργο αφορά την προμήθεια τετρακοσίων τριάντα εννέα (439) Μηχανών Καταμέτρησης και προκηρύχθηκε τον Φεβρουάριο του 2008.

Στον διαγωνισμό είχαν υποβάλλει προσφορά 7 ακόμη εταιρείες. Το συνολικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 470 χιλιάδες ευρώ.