Οι πρόσφατες ψηφιακές επιθέσεις σε μεγάλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (πιο πρόσφατη η υποκλοπή δεδομένων της Βagladesh Βank) ωθούν το θέμα της ψηφιακής ασφάλειας στις συζητήσεις των ισχυρών του κόσμου, και συγκεκριμένα στην τελευταία συνάντηση των G7, στην Ιαπωνία.

«Οι ψηφιακές επιθέσεις αποτελούν πλέον κομμάτι της καθημερινότητας των επιχειρήσεων. Και είναι πολλοί οι οργανισμοί, αλλά και τα κράτη, που νομίζουν ότι μπορούν να περιμένουν την “τέλεια τεχνολογία” που θα εξαλείψει το φαινόμενο αυτό. Αλλά τρέφουν φρούδες ελπίδες», δήλωσε στη συνάντηση η US Deputy Treasury Secretary, Sarah Bloom Raskin, η οποία ηγείται των αμερικανικών πρωτοβουλιών για την ψηφιακή «θωράκιση» του χρηματοπιστωτικού τομέα. Οι G7 ήδη διεξάγουν αξιολόγηση για την cybersecurity υποδομή των τραπεζικών συστημάτων τους, με σκοπό τη θέσπιση κοινών προτύπων τον Οκτώβριο.