Είναι γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ζητήσει αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για θέματα Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Ειδικότερα, η Επιτροπή κάλεσε τον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) να παρουσιάσει έως το 2011 μια σύντομη περιγραφή των μέτρων που θα λάβει, ώστε έως το 2015 να δημιουργήσει την βάση για μία εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 20%.

Επιτέλους, είναι μία από τις λίγες φορές που αναγνωρίζεται a priori o ρόλος της Πληροφορικής, όχι σαν μία υποστηρικτική διαδικασία αλλά σαν ένα εργαλείο λήψης απόφασης και σχεδιασμού ψηφιακής στρατηγικής.

Services Anyware – Anytime…
Η φιλοσοφία των επερχόμενων «ανανεωμένων» πληροφοριακών διαδικασιών (IT Service Management) έχει ήδη μπει σε μία νέα pay-per-use υπηρεσιοκεντρική φιλοσοφία, όπου θα κυριαρχήσει το νέφος υπηρεσιών (Cloud services), η προσωποποίηση βάση στοχευμένης ανάλυσης των πρωτογενών δεδομένων, καθώς και η φορητότητα αυτών των υπηρεσιών.

Βάση του Cloud computing, η όλη φιλοσοφία μελέτης και τεχνικής εφαρμογής ενός ΙΤ έργου θα αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό, αφού πια την εταιρεία-πάροχο δεν θα την ενδιαφέρει η τεχνική ανάλυση αλλά η λειτουργική προσαρμογή των cloud υπηρεσιών και η πολυδιάστατη διαχείρισή τους.

Η όλη μελέτη από μία bottom-up διαδικασία θα αντιστραφεί σε μία top-down μεθοδολογία, όπου από ένα service cloud index θα επιλέγονται οι υπηρεσίες και σε λειτουργικό επίπεδο θα οργώνονται και προσαρμόζονται στον πελάτη, βάση ενός εξελιγμένου πια Service Level Agreement, ειδικά σχεδιασμένο για υπηρεσίες νέφους.

Η επόμενη δεκαετία θα στιγματιστεί, λοιπόν, από virtual IT υπηρεσίες προσαρμοσμένες στην προσωπικότητα του καθενός, είτε ανθρώπινη είτε επιχειρηματική… είτε Ενεργειακή. Γιατί με βάση τη νέα εποχή της ενέργειας, αποκτήσαμε ήδη και μία τρίτη ενεργειακή προσωπικότητα…

Η Ψηφιακή πραγματικότητα της Ενέργειας στην ερχόμενη 10ετία
Στην περίπτωσή μας, λοιπόν, αυτό το business είναι η Ενέργεια, ο ενεργειακός καταναλωτής και η ενεργειακή υπηρεσία. Και βέβαια μιλάμε για μία νέα ενεργειακή εποχή εν μέσω κρίσης, των πολλαπλών επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές, σε μία αμφιλεγόμενη ανοικτή αγορά Εμπορίας, σε μία μελλοντική εποχή παροχής ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών, διαδικασιών Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας και Εξοικονόμησης, εμπορίας ρύπων και μείωσης του CO2.

Πρόσφατα, η αρμόδια επίτροπος της E.E. για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα ΜΜΕ, κυρία Viviane Reding, δήλωσε ότι ο τομέας των πράσινων ΤΠΕ (Green ICT) μπορεί να κατευθύνει την πορεία προς μία αειφόρο ανάπτυξη και καινοτομία. Πρόσφατα η Gartner σε επίσημη μελέτη το 2009, κατέταξε το Green IT μέσα στο Τop 10 των νέων Στρατηγικών Τεχνολογιών, μαζί με το Cloud computing, Virtualization, κ.λπ.

Επίσης, βάση πολλών άλλων μελετών, η πολυαναφερόμενη και ταλαιπωρημένη «Πράσινη Ανάπτυξη» θα αποφέρει νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη,  καινοτομία αλλά και μία ασφαλή οδό προς την αειφόρο ανάπτυξη και την αποτελεσματική ενεργειακή διαχείριση σε όλα τα επίπεδα. Το θεσμικό πλαίσιο ήδη άρχισε και δημιουργεί τις βάσεις με νέες directives και νόμους (πράσινα κτήρια, Ενεργειακό Πιστοποιητικό, Εξοικονόμηση, Λειτουργική διαχείριση κτιρίων, Smart Grids, Εμπορία, ΑΠΕ κοκ) και είναι καιρός πια ο ρόλος της Πληροφορικής να αρχίσει να δημιουργεί καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες.

Ηλεκτρονικές ενεργειακές υπηρεσίες
Βάση ενός σωστού Service Strategy Management και Transition (ITILv3), και λαμβάνοντας υπόψη τις πρακτικές της ΕΕ για αποκέντρωση των IT ενεργειακών υπηρεσιών, ο νέος Καλλικράτης έρχεται να υποβοηθήσει τη νέα αυτή στρατηγική δίνοντας στη νέα δομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γερά εργαλεία και διαδικασίες, δεδομένου βέβαια ότι θα σχεδιαστεί και εφαρμοσθεί σωστά και έγκαιρα. Η βάση των ηλεκτρονικών ενεργειακών υπηρεσιών θα είναι η άμεση και αποκεντρωμένη παροχή υπηρεσίας σε πολίτες και εταιρείες, βάση ηλεκτρονικών ΚΕΠ και ειδικών Ενεργειακών γραφείων και σύντομα θα ανακοινωθεί και η πρώτη μεγάλη εφαρμογή στην Ελλάδα τέτοιων υπηρεσιών σε σημαντικό Δήμο της Αττικής.

Το smart metering θα γίνει αφετηρία αυτής της νέας φιλοσοφίας ψηφιακών ενεργειακών υπηρεσιών και ήδη η ΕΕ αναμένει τις προτάσεις όλων των κρατών μελών για τα παραπάνω θέματα, το αργότερο μέχρι το 2011 και ασφαλώς μεταξύ αυτών που θα πρέπει να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, είναι και η Ελλάδα.

Είναι λοιπόν γεγονός, ότι η παραπάνω διαπίστωση προϋποθέτει το σχεδιασμό μίας Εθνικής Ενεργειακής Πληροφοριακής στρατηγικής, όπου οι εθνικοί φορείς και ειδικά φορείς των ΤΠΕ θα μπορούν να δώσουν μία νέα δυναμική στην σχεδίαση της Ψηφιακής Ενεργειακής Στρατηγικής της επόμενης Ενεργειακής 10ετίας, με υπηρεσίες cloud, προσαρμοσμένες στα ενεργειακά προφίλ και προσωποποιημένες με σκοπό πρωτίστως την Ενεργειακή ευαισθητοποίηση του ελληνικού πληθυσμού.