Στα επίπεδα των 405,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανέρχεται το ποσό που χαρακτηρίζεται ως “Digital Value at Stake (VaS)” και μπορεί να εκμεταλλευτεί προς όφελός της η τραπεζική λιανική παγκοσμίως μεταξύ 2015-2017, σύμφωνα με τη μελέτη “Roadmap to Digital Value in the Retail Banking Industry” της Cisco.

Η μελέτη καταδεικνύει πως το 2015, οι οικονομικές υπηρεσίες αξιοποίησαν μόλις το 29% της προαναφερθείσας ευκαιρίας. Αναφορικά με τις προκλήσεις που δρουν αποτρεπτικά στην περαιτέρω ανάπτυξη και παραγωγή καινοτομίας, στην κορυφή τους βρίσκεται η αδυναμία στο επίπεδο της κυβερνοασφάλειας. Κι αυτό, καθώς έχουν εμποδίσει την τραπεζική λιανική να υιοθετήσουν ψηφιακές τεχνολογίες και αντίστοιχα προηγμένα επιχειρηματικά μοντέλα.