Ισχυρότατο καταλύτη ανάπτυξης για την παγκόσμια οικονομία συνιστά, πλέον, το ψηφιακό οικοδόμημα, καθώς, σήμερα, περισσότερο από το 1/5 του ΑΕΠ στις ψηφιακά «ώριμες» αγορές του κόσμου παράγεται από τη digital οικονομία.

Το ποσοστό αυτό θα διευρυνθεί περαιτέρω έως το 2020, με την ψηφιακή οικονομία να αντιστοιχεί στο 1/4 του παγκόσμιου ΑΕΠ, όπως αναφέρει ο ΣΕΠΕ και σύμφωνα με έρευνα των Accenture Strategy και Oxford Economics με τίτλο “Digital Disruption: the Growth Multiplier”. Η έρευνα μετρά τις επιδόσεις 11 κρατών σε μια σειρά τομέων, που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση της οικονομίας και εκτιμά την επίδραση του ψηφιακού μοντέλου στο ΑΕΠ αυτών των χωρών (Κίνα, Ιταλία, Ιαπωνία, Ισπανία, Βραζιλία, Ολλανδία, Γερμανία, Γαλλία, Αυστραλία, Μεγάλη Βρετανία, ΗΠΑ). Η συμμετοχή της ψηφιακής οικονομίας στο ΑΕΠ της κάθε μίας από τις 11 αγορές έχει σαφώς μεγάλη διαφοροποίηση. Κυμαίνεται από το 33% της πρωτοπόρας αμερικανικής οικονομίας και το 30% της Μεγάλης Βρετανίας και της Αυστραλία – για παράδειγμα – μέχρι το πενιχρό 10% στην περίπτωση της Κίνας.