Αυξημένο ανταγωνισμό από επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει την ψηφιακή τεχνολογία αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν εννέα στις δέκα εταιρείες παγκοσμίως, σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας με τίτλο: “Digital Deal Economy” που διενήργησε η ΕΥ, μεταξύ 600 στελεχών μη τεχνολογικών επιχειρήσεων.

Όπως κατέδειξε η σχετική μελέτη, το 67% των στελεχών σχεδιάζουν να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες κατά την προσεχή διετία, σε μία συνολικότερη προσπάθεια μετασχηματισμού των επιχειρήσεών τους. Παράλληλα, σχεδόν το 90% των στελεχών που ρωτήθηκαν δήλωσαν πως έχουν θέσει σε ακόμη ψηλότερη θέση τον ψηφιακό μετασχηματισμό στη στρατηγική κατανομής των κεφαλαίων τους, ενώ η απόκτηση καινοτόμων λύσεων θεωρείται ως η προτιμώμενη οδός.