Η 01 Solutions Hellas ανέλαβε για το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) την υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος υποβολής και επεξεργασίας on-line αιτήσεων υποψήφιων ωρομίσθιων εκπαιδευτών για τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).

Το εν λόγω σύστημα αποτελεί επέκταση του υφιστάμενου συστήματος Διαχείρισης Δημόσιων ΙΕΚ/ΣΕΚ και επιτρέπει την παρακολούθηση της συμβασιοποίησης, αλλά και των παρουσιολογίων των ωρομίσθιων εκπαιδευτών σε όλα τα Δημόσια ΙΕΚ/ΣΕΚ της χώρας. Σκοπός του νέου συστήματος είναι να υποδεχθεί, μέσω μιας εξειδικευμένης προς web πλατφόρμας, τις αιτήσεις των υποψήφιων εκπαιδευτών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, να εκτελέσει την μοριοδότηση με βάση τα κριτήρια που προβλέπει το κείμενο θεσμικό πλαίσιο, να διαμορφώσει τους πίνακες μοριοδότησης και να υποστηρίξει όλα τα στάδια της διαδικασίας μέχρι και τη συμβασιοποίηση των εκπαιδευτών που τελικά θα επιλεγούν (διοικητική επαλήθευση, ενστάσεις, ιεραρχικές προσφυγές και αναθέσεις μαθημάτων). Με την υλοποίηση του εν λόγω έργου, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα διαθέτει πλέον μια σύγχρονη και πλήρως ενοποιημένη σουίτα πληροφοριακών συστημάτων, η οποία θα καλύπτει όλο τον κύκλο ζωής της σχέσης του με τους ωρομίσθιους εκπαιδευτές. Η σύμβαση ανάθεσης του έργου υπογράφτηκε αρχές Αυγούστου και η διάρκεια υλοποίησής του είναι 2,5 μήνες.