Η 01 Solutions Hellas ανέλαβε για το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) την επέκταση του πληροφοριακού συστήματος που εξυπηρετεί την διαχείριση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΠΣ ΙΕΚ/ΣΕΚ/ΣΔΕ).

Με την υλοποίηση του έργου το πληροφοριακό σύστημα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ υποστηρίζει πλέον:
– την on-line υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της Πρόκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωρομισθίων Εκπαιδευτών, Συμβούλων Ψυχολόγων και Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα ΣΔΕ και την υποβολή της σχετικής οικονομικής πρότασης
– τη διασύνδεση με το ΟΠΣ ΕΣΠΑ του Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την αυτοματοποιημένη υποβολή δελτίων εισόδου και εξόδου των ωφελούμενων.