Στην αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών της συστημάτων θα προχωρήσει η 3M Ελλάς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, η αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι θα γίνει μέσω της υλοποίησης IP τηλεφωνίας και με την εγκατάσταση lease line για γρηγορότερη πρόσβαση στο Internet. Όσον αφορά το υποκατάστημα της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, η αναβάθμιση θα λάβει χώρα μέσω της υλοποίησης VPN απευθείας με την 3Μ του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου και βρίσκονται όλοι οι servers της εταιρείας, προσφέροντας ταχύτερη πρόσβαση στα δεδομένα.