Η Accelere ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο "Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού οπτικοακουστικών στο νέο κτίριο της Ταινιοθήκης της Ελλάδος" για τα Αρχεία Ταινιών Ελλάδος - Ταινιοθήκη.

Το έργο αφορά την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και ρύθμιση εξοπλισμού οπτικοακουστικών στους χώρους λειτουργίας του νέου κτιρίου της Ταινιοθήκης της Ελλάδος.

Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται και η συνεργασία του προμηθευτή με την Ταινιοθήκη και τον εγκατεστημένο ανάδοχο του κτιριακού έργου για τις αναγκαίες επί τόπου προσαρμογές των συστημάτων, η εκτέλεση των δοκιμών λειτουργίας, σύμφωνα με τις οριζόμενες προδιαγραφές, καθώς και η παροχή πλήρων οδηγιών και η εκπαίδευση του προσωπικού της Ταινιοθήκης στη χρήση του συγκεκριμένου εξοπλισμού. Η Accelere πρόκειται να συνεργαστεί με τις εταιρείες Dolbi Laboratories και Dts, ενώ βασικός κατασκευαστής του κινηματογραφικού εξοπλισμού θα είναι η εταιρεία Kinoton.

Το συνολικό τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 500 χιλιάδες ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ στο διαγωνισμό είχαν κατατεθεί συνολικά 3 προσφορές.