Σε μια προσπάθεια αφενός μεν να εκμεταλλευτεί τη χρονική συγκυρία της διαρκώς αυξανόμενης εξειδίκευσής της στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και αφετέρου δε της βελτίωσης του πορτφόλιο λύσεων ασφάλειας που απευθύνονται σε κυβερνητικούς οργανισμούς, η Accenture προχώρησε στην απόκτηση της Defense Point Security (DPS).