Η Accenture και η Oracle παρουσίασαν χθες, σε κοινή εκδήλωση στην Αθήνα, τις εξελίξεις που πρόσφατα ανακοινώθηκαν από τις δύο εταιρείες και αφορούν στη διάθεση των λύσεων Ιnfrastructure-as-a-Service (IaaS) μέσω του Accenture Oracle Business Group, ως προσθήκη δίπλα στις ήδη υπάρχουσες δυνατότητες Software-as-a-Service (SaaS) και Platform-as-a-Service (PaaS).

Αυτή η διεύρυνση των δυνατοτήτων ενισχύει περαιτέρω την Accenture ως το μεγαλύτερο διεθνή ολοκληρωτή συστημάτων (GSI) της Oracle και την ηγετική της θέση στο Oracle Public Cloud. Το Accenture Oracle Business Group ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2015 με σκοπό να παρέχει εξειδικευμένες κλαδικές λύσεις βασισμένες στο Oracle Public Cloud που θα βοηθήσουν τους πελάτες να πετύχουν τους στόχους του μετασχηματισμού τους και να αποκτήσουν τα οφέλη του cloud πιο γρήγορα και με λιγότερους κινδύνους. Η τωρινή διεύρυνση με υπηρεσίες IaaS σημαίνει ότι αυτό το στιβαρό σετ κλαδικών λύσεων θα είναι διαθέσιμο σε μια ολοκληρωμένη σουίτα λύσεων Cloud, για φόρτους εργασίας Oracle και τρίτων προμηθευτών.

Με την προσθήκη υπηρεσιών IaaS στο Accenture Oracle Business Group, η Accenture έχει αρχίσει τη διάθεση των παρακάτω Accenture migration services factory για Oracle IaaS, Accenture database performance lab για Oracle IaaS και Διαχειριζόμενες υπηρεσίες Accenture για Oracle Public Cloud (SaaS, PaaS και IaaS) Επίσης, η Accenture θα μεταφέρει σε Oracle IaaS αρκετές από τις λύσεις Oracle που προσφέρει και θα τις παρέχει μέσω του Accenture Oracle Business Group. Οι λύσεις θα υποστηρίζονται στο Oracle IaaS και περιλαμβάνουν τα Accenture Enterprise Services for Government, Accenture Foundation Platform for Oracle και Accenture Life Sciences Cloud.