Η Actis ολοκλήρωσε το έργο προμήθειας συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων Saperion στην International Life.

Στο Saperion θα εισέρχονται κατόπιν ψηφιοποίησης προς διαχείριση όλα τα έγγραφα του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων της International Life.

Το έργο εκτός της προμήθειας του συστήματος περιλάμβανε την πλήρη παραμετροποίηση του Saperion με το υπάρχον σύστημα της εταιρείας.