Η Interattica, μέλος του διεθνούς ομίλου ταχυμεταφορών DPD, ανέθεσε στην Actis την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων.

Συγκεκριμένα το σύστημα που εγκαταστάθηκε είναι το Saperion, το οποίο θα διαχειρίζεται τα ψηφιοποιημένα δελτία ταχυμεταφοράς της Interattica. H Actis ανέλαβε με τριετή σύμβαση να υλοποιεί σε καθημερινή βάση την ψηφιοποίηση των δελτίων.