Η Adacom γνωστοποίησε σήμερα ότι αναβάθμισε τη συνεργασία της με την Symantec, αποκτώντας τον τίτλο του Master Specialist Partner στον τομέα του Data Loss Prevention για την Ελλάδα.

Ο εν λόγω τίτλος αναγνωρίζει εκείνους τους συνεργάτες που διαθέτουν την απαιτούμενη εξειδίκευση, την αφοσίωση και την αποδεδειγμένη ικανότητα να υλοποιούν έργα της Symantec σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Με την ιδιότητα του Master Specialist, η Adacom θα μπορεί να ικανοποιεί ακόμα καλύτερα τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών της, εντός και εκτός Ελλάδος, μέσω παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και τεχνικής υποστήριξης που έχουν ως στόχο την προστασία και διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών.

Η Adacom είναι η πρώτη εταιρεία που επιτυγχάνει αυτό το επίπεδο συνεργασίας στην Ελλάδα. Αυτό, σε συνδυασμό με τις πιστοποιήσεις της ως πάροχος λύσεων IT compliance και encryption, καθιστά την Adacom leader σε λύσεις enterprise security.