Η Adacom, σε συνεργασία με την Open Solutions, ολοκλήρωσε τις πρώτες εγκαταστάσεις της υπηρεσίας VeriSign Identity Protection (VIP) σε ελληνικά Συνεταιριστικά Πιστωτικά Ιδρύματα.

To VIP είναι μια υπηρεσία της VeriSign, η οποία ενσωματώνει την επιβεβαίωση κωδικών μιας χρήσης (One Time Password) σε υπάρχουσες υποδομές με αποτέλεσμα την ισχυρή αυθεντικοποίηση δύο παραγόντων (two factor authentication). Οι τράπεζες που επέλεξαν τη λύση αυτή έχουν προμηθευτεί έναν σημαντικό αριθμό των καινοτόμων VIP συσκευών δημιουργίας κωδικών μιας χρήσης, τις οποίες και θα διανείμουν στους εταιρικούς και ιδιωτικούς πελάτες τους, που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής τους.

Το VIP επιτρέπει στους τραπεζικούς οργανισμούς να αναπτύξουν εύκολα και γρήγορα μια ασφαλή, end-to-end λύση ισχυρής αυθεντικοποίησης. H υπηρεσία VIP παρέχεται χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε επένδυση σε εξοπλισμό μέσω των ασφαλών εγκαταστάσεων της VeriSign, στην οποία τηρείται μόνο η βάση των διαπιστευτηρίων (token store), ενώ η βάση των χρηστών παραμένει στις ασφαλείς εγκαταστάσεις των τραπεζικών οργανισμών.  Το μεγάλο πλεονέκτημα εκτός από το μειωμένο κόστος και η αυξημένη ασφάλεια, είναι η δυνατότητα χρήσης της συσκευής για διαφορετικές υπηρεσίες.