Στην απόκτηση της Livefyre, μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται στους τομείς της επιμέλειας του περιεχομένου και της ενεργής εμπλοκής του κοινού προκειμένου να επεκτείνει τις δυνατότητες του Adobe Marketing Cloud, προχώρησε η ομώνυμη εταιρεία.

Μέσω της ενσωμάτωσης του Livefyre στην λύση διαχείρισης περιεχομένου Adobe Experience Manager (AEM), οι πελάτες θα είναι σε θέση να συλλέγουν, επιμελούνται και δημοσιεύουν περιεχόμενο που θα δημιουργείται εκ μέρους των ίδιων των χρηστών από το σύνολο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε οποιαδήποτε ψηφιακή εμπειρία και έκφανση ενός brand, συμπεριλαμβανομένων websites, διαφημίσεων, emails, τηλεόρασης, ψηφιακών διαφημιστικών χώρων και εφαρμογών. Στόχος είναι τα ίδια τα brands να μπορούν να καθοδηγήσουν περαιτέρω τον βαθμό εμπλοκής και τη διαδικασία προσέλκυσης νέων χρηστών.