Η λύση IMSplus Custody της Profile Software επιλέχθηκε από την Albilad Capital, την εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων του ομίλου της Albilad Bank, μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες στη Σαουδική Αραβία, με στόχο την αυτοματοποίηση των διαδικασιών στο νεοσύστατο τμήμα της θεματοφυλακής και την εξασφάλιση της κανονιστικής συμμόρφωσης.

Η Albilad Capital κατόπιν διεθνούς αξιολόγησης προμηθευτών, η Albilad Capital επέλεξε το IMSplus Custody με σκοπό τη βελτιστοποίηση των εργασιών της θεματοφυλακής, την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης πολλαπλών οντοτήτων καθώς και επενδυτικών κατηγοριών συμπεριλαμβανομένων τοπικών και διεθνών δικτύων. Η Albilad θα αποκτήσει ολοκληρωμένη διαχείριση συναλλαγών με ροή εργασιών, όπως έχει οριστεί από την εταιρεία. Επίσης, θα διασφαλίσει έλεγχο μέσω του μηχανισμού κανονιστικής συμμόρφωσης (compliance rules engine), υπολογισμό των αμοιβών και του φόρου, απλοποίηση αντιπαραβολής αρχείων και εφαρμογή παραμετροποιήσιμων αναφορών συναλλαγών και MIS. Επιπλέον, η Albilad Capital θα μπορεί να προσφέρει προηγμένες υπηρεσίες στους πελάτες της αξιοποιώντας τη σύγχρονη λειτουργικότητα του IMSplus για αναφορές χαρτοφυλακίου και ανάλυση απόδοσης. Παράλληλα, εφαρμόζοντας μοντέρνες τεχνολογίες, οι πελάτες της θεματοφυλακής θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις επενδύσεις τους από οποιοδήποτε σημείο μέσω της Web εφαρμογής.