Η Alcatel-Lucent ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας με τίτλο "Συμπληρωματική προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού οπτικής μετάδοσης καθώς και συνοδευτικών υπηρεσιών εγγύησης - υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου "Ανάπτυξη Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ3".

Υπενθυμίζουμε πως η Alcatel-Lucent ήταν η μοναδική εταιρεία που είχε αρχικά καταθέσει προσφορά. Το τίμημα του έργου ορίστηκε στα 487.568 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.