Η Alcatel-Lucent κέρδισε το βραβείο «Broadband Innovation of the Year» στο πλαίσιο της εκδήλωσης Broadband InfoVision Awards.

 Η εταιρεία κέρδισε τη σημαντική αυτή διάκριση χάρη στο καινοτόμο DSL Phantom Mode, το οποίο ανοίγει νέους δρόμους στα ενσύρματα δίκτυα μετάδοσης. Τα Bell Labs, ο ερευνητικός οργανισμός της Alcatel-Lucent, βασίστηκαν στις τεχνολογίες VDSL2 Bonding και Vectoring, αλλά και στις αρχές του αναλογικού «phantom mode», και προχώρησαν με επιτυχία στην επίδειξη του πώς οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να αυξήσουν την ταχύτητα μετάδοσης των παραδοσιακών δικτύων χαλκού.

Αξιοποιώντας την τεχνολογία DSL Phantom Mode, η Alcatel-Lucent έδειξε ότι μπορεί να πετύχει ταχύτητες της τάξης των 390 Mbps στο downstream για αποστάσεις έως 400 μέτρα, χρησιμοποιώντας δύο ζεύγη αγωγών χαλκού, υποδομή ιδιαίτερα συνηθισμένη στην περίπτωση των οικιακών καταναλωτών.

Αν μάλιστα προστεθούν επιπλέον ζεύγη, η ταχύτητα μετάδοσης αυξάνεται ακόμη περισσότερο, φτάνοντας, για παράδειγμα, τα 910 Mbps downstream σε ζεύξη 400 μέτρων με χρήση τεσσάρων ζευγών καλωδίων χαλκού,  το οποίο μεταφράζεται σε περισσότερο από  1Gbps για τις δύσο κατευθύνσεις (upstream και downstream). Η ύπαρξη περισσότερων των δύο χάλκινων ζευγών είναι ιδιαίτερα συνηθισμένη στην περίπτωση των επιχειρηματικών πελατών, αλλά και των δικτύων κορμού της κινητής τηλεφωνίας.