Η Alcatel-Lucent παρουσίασε ένα πακέτο από υπηρεσίες και εργαλεία λογισμικού που εξασφαλίζουν τη βέλτιστη λειτουργία ενός δικτύου ασύρματων επικοινωνιών.

Το Wireless Network Optimization Solution αξιοποιεί την εκτεταμένη εμπειρία της Alcatel-Lucent και των Bell Labs στους τομείς της διαχείρισης και της μοντελοποίησης δικτύων.

Έχοντας σαν βάση τις λύσεις της για τη βελτιστοποίηση δικτύων σταθερής τηλεφωνίας, η Alcatel-Lucent εμπλουτίζει την πρόταση της με εργαλεία ειδικά σχεδιασμένα για ασύρματα δίκτυα, όπως ο έλεγχος των παραμέτρων σχεδίασης δικτύων RF, η παρακολούθηση της λειτουργίας από απόσταση (remote network monitoring – NPA), ο σχεδιασμός δικτύου LTE (Long Term Evolution) και υπηρεσιών TIA, καθώς και ρουτίνες reverse engineering που βοηθούν στην αύξηση της χωρητικότητας και στη βελτίωση της απόδοσης του δικτύου, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό Quality of Experience για τους χρήστες των υπηρεσιών mobile data.