Η Alfaware ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο έργα που αφορούν στη λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων των δήμων α) Κύμης – Αλιβερίου και β) Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, για την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης».

Το τίμημα του πρώτου έργου ανέρχεται στις 85.332 ευρώ, συμπεριλαμαβνομένου Φ.Π.Α. ενώ το τίμημα του δεύτερου έργου αντιστοιχεί στις 61.122 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.