Η Algosystems ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, την προμήθεια ποικίλου εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών για το φορέα Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Το τίμημα της προμήθειας ανέρχεται στις 158.877 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.ΠΑ.