Η Algosystems ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση λύσης Cisco Collaboration νέας γενιάς, στο κέντρο φυσιατρικής αποκατάστασης «Θησέας», στην Αθήνα.

Η λύση που αναπτύχθηκε στον «Θησέα», περιλαμβάνει προηγμένες εφαρμογές και λύσεις collaboration, όπως advanced telephony & video για εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία, Instant Messaging και Presence, εκσυγχρονισμένο Call Center, προηγμένο voice messaging και δυνατότητα video collaboration μεταξύ ασθενών και ιατρών. Η νέα λύση που σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και υποστηρίζεται από την Algosystems, έφερε πολλαπλά πλεονεκτήματα για το σύγχρονο κέντρο αποκατάστασης.

Πλεονεκτήματα, όπως είναι η άμεση και συνεχή επικοινωνία μεταξύ των ιατρικών, νοσηλευτικών και διοικητικών στελεχών είτε αυτά βρίσκονται εντός ή εκτός του «Θησέα», με δυνατότητα χρήσης πολλαπλών επιλεγμένων συσκευών με ενσωματωμένη χρήση video. Επίσης, άλλο ένα πλεονέκτημα αποτελεί η εξυπηρέτηση ασθενών και συγγενών μέσω του εκσυγχρονισμένου Call Center και η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μεταξύ ασθενών από το χώρο του σπιτιού τους και του εξειδικευμένου προσωπικού του κέντρου, με χρήση video collaboration. Τέλος, επετεύχθη αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού και μειωμένα κόστη επικοινωνίας.