Η Alpha Grissin Infotech ολοκλήρωσε το έργο εγκατάστασης ολοκληρωμένου συστήματος κλιματισμού εξοικονόμησης ενέργειας στους χώρους των data center στο μηχ/κό κέντρο της ΑΤΕ Βank στην περιοχή του Αμαρουσίου.

Η  εγκατάσταση  συμπεριλαμβάνει 2 αερόψυκτους ψύκτες νερού 430 kW έκαστος και 17 εσωτερικές Κλιματιστικές Μονάδες Απολύτου Ακριβείας του εργοστασίου Emerson Network Power – Liebert. H διάταξη εξασφαλίζει 100% εφεδρεία στην εγκατάσταση της παροχής ψύξης και η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται ετησίως με το εγκατεστημένο σύστημα είναι 295.000 kWh σε πλήρες φορτίο.