Η Alpha Grissin επεκτείνει τις δραστηριότητες της στην Ουκρανία. Συμμετέχει στην ίδρυση νέας εταιρείας με την επωνυμία Alpha Grissin Infotech Ukraine, η οποία έχει έδρα το Κίεβο της Ουκρανίας.

Στη θυγατρική στην Ουκρανία, η Alpha Grissin συμμετέχει με 50% μέσω της κυπριακής θυγατρικής Alpha Grissin Infotech Ltd, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό ελέγχεται από την ομάδα Ουκρανών επιχειρηματιών. Το αρχικό ιδρυτικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 120.000 ουκρανικές γρίβνες (περίπου 11.000 ευρώ). Η νέα θυγατρική θα δραστηριοποιείται στον τομέα της υποστήριξης κρίσιμων εφαρμογών (business critical continuity), όπως και η Alpha Grissin, η οποία κατέχει ηγετική θέση στη συγκεκριμένη αγορά στην Ελλάδα.