Η Alstom Transport ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, την υλοποίηση του έργου "Σύστημα αυτόματης επιτήρησης συρμών των νέων επεκτάσεων του μετρό Αθήνας".

Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, κατασκευή, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, του συστήματος αυτόματης επιτήρησης συρμών, στις νέες επεκτάσεις των γραμμών 2 & 3 του Μετρό της Αθήνας. Ακόμα, περιλαμβάνει τον εξοπλισμό και τις εργασίες των συστημάτων αυτόματης επίβλεψης συρμών (ATS) και ενημέρωσης επιβατών (PIS) που είτε θα παραδοθούν ή θα αναβαθμιστούν στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης.

Η Alstom Transport ήταν η μοναδική εταιρεία που κατέθεσε προσφορά. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στα 14.838.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.