Η Altec ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο που αφορά στην προμήθεια λογισμικού οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR), εξοπλισμού οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων και ένος (1) εξυπηρετητή για λογαριασμό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην προμήθεια λογισμικού οπτικής ανάγνωσης χαρακτήρων (OCR), εξοπλισμού οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων και ενός εξυπηρετητή για την επεξεργασία των απογραφικών δελτίων που θα συγκεντρωθούν από τις γενικές απογραφές κτιρίων – οικοδομών και πληθυσμού – κατοικιών που θα διενεργήσει η ΕΛ.ΣΤΑΤ. κατά το χρονικό διάστημα από το Νοέμβριο του 2010 έως και τον Απρίλιο του 2011. Το τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στις 783.000 ευρώ, μη συμπεριλαμαβνομένου Φ.Π.Α.