Πίσω από την κάμψη του κύκλου εργασιών, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο εταιρείας, βρίσκεται η επιλογή της διοίκησης του Ομίλου Altec να περιορίσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που δεν είναι κερδοφόρες.

Για το 1ο τρίμηνο του 2008 το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε κατά 92% και διαμορφώθηκε σε 33,4%. Η βελτίωση των δεικτών κερδοφορίας για το 1ο τρίμηνο του 2008 οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στο εμπορικό λογισμικό και στις ολοκληρωμένες λύσεις, που δίνουν μεγάλο περιθώριο κέρδους σε σχέση με τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Τα κέρδη της Altec διαμορφώθηκαν στα 1,73 εκατ. ευρώ έναντι 0.87 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού τριμήνου, σημειώνοντας αύξηση 98,3%.

Ωστόσο ο κύκλος εργασιών της εταιρείας παρουσίασε μείωση κατά 32,9% και διαμορφώθηκε στα 24,4 εκατ. ευρώ.
Σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών στο 1ο τρίμηνο του 2008 διαμορφώθηκε στα 48,73 εκατ. ευρώ από 50,57 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας ελαφρά κάμψη κατά 3,6%. Τέλος, σε ενοποιημένο επίπεδο καταγράφηκαν ζημιές 0,12 εκατ. ευρώ σε σχέση με κέρδη 0,32 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.