Η Altec και η Πλαίσιο Computers ανέλαβαν, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο "Προμήθεια 250 ηλεκτρονικών υπολογιστών και 50 φορητών (laptop) για τις εκπαιδευτικές και διοικητικές ανάγκες του ιδρύματος" για το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας.

Το συνολικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 288 χιλιάδες ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ το τίμημα της σύμβασης που κατακυρώθηκε στην Altec ανέρχεται στα 224 χιλιάδες ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

Στον διαγωνισμό κατατέθηκαν συνολικά 10 προσφορές.