Δύο στοιχεία χαρακτηρίζουν τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου Altec για το 1ο εξάμηνο του 2008.

Το πρώτο αφορά τη μείωση των πωλήσεων της μητρικής σε ποσοστό 33,8% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο και το δεύτερο την αρνητική συνεισφορά των αποτελεσμάτων της Altec Telecoms.

Όσον αφορά τη μείωση των πωλήσεων, αυτή σύμφωνα με την εταιρεία οφείλεται σε στροφή προς προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν υψηλότερο περιθώριο κέρδους. Ωστόσο, για το 1ο εξάμηνο του 2008 το μικρό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε κατά μια ποσοστιαία μονάδα και διαμορφώθηκε σε 35,36%

Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 92,3 εκατ. ευρώ από 99,4 εκατ. ευρώ πέρσι, ενώ οι ζημιές μετά φόρων ανήλθαν σε 3,7 εκατ. ευρώ από 4,6 εκατ. ευρώ κέρδη πέρσι. Για τη μητρική, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 45 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους στα 3 εκατ. ευρώ.