Η Amadeus ανακοίνωσε ανάπτυξη σε σημαντικές αγορές. Στην Ασία, η Amadeus αύξησε το μερίδιο αγοράς των κρατήσεων αεροπορικών εισιτηρίων μέσω ταξιδιωτικών γραφείων κατά 33%, ενώ η εταιρεία επεξεργάστηκε το μεγαλύτερο αριθμό κρατήσεων μέσω online ταξιδιωτικών γραφείων, καταλαμβάνοντας περισσότερο από 51% ποσοστό μεριδίου αγοράς.

Στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, η Amadeus πέτυχε μερίδιο αγοράς κοντά στο 45% το 2009, ανάπτυξη σημαντικά υψηλότερη από το σύνολο της βιομηχανίας. Παρά τους αργούς ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας και τη μείωση του συνολικού αριθμού των κρατήσεων σε Μέση Ανατολή και Αφρική, η Amadeus επέδειξε ανθεκτικότητα με αύξηση στις κρατήσεις που αγγίζει σχεδόν το 9% σε σχέση με πέρυσι.