Η AMCO Α.Β.Ε.Ε. κατάφερε να επιτύχει εντός του 2010 σημαντική επέκταση των δραστηριοτήτων της.

Παρέχοντας εξειδικευμένες λύσεις, η εταιρεία κινήθηκε δυναμικά στο χώρο του system integration, με την πώληση νέων προϊόντων και υπηρεσιών σε πελάτες τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Συγκεκριμένα, η AMCO Α.Β.Ε.Ε. ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία τα εξής έργα:
α) Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης επιβατών, διασύνδεση με σύστημα ΑΤS, εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων στους τερματικούς σταθμούς του ΗΣΑΠ.
β) Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών πινακίδων τεχνολογίας LED στο Εμπορικό Κέντρο επί της Λ. Κηφισού 96-98 στο Αιγάλεω.
γ) Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματων πωλητών καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης στον Δήμο Αλεξανδρούπολης.
δ) Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου – καταμέτρησης χώρων στάθμευσης στο εμπορικό κέντρο επί της Λ. Κηφισού 96-98 στο Αιγάλεω.
ε) Προμήθεια και εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Τηλεματικού Συστήματος Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών για τα Αστικά ΚΤΕΛ Άρτας και Λαμίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ανωτέρω έργων υπερβαίνει τις 900.000 ευρώ.