Η AMD ανακοίνωσε το σχέδιο της για αναδιάρθρωση και υλοποίηση ενεργειών λειτουργικής αποδοτικότητας, με στόχο να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της.

Η εταιρεία αναμένει ότι το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση λειτουργικών εξόδων, κυρίως σε επίπεδο λειτουργικών δαπανών, κατά $10 εκατ. δολάρια ΗΠΑ το τέταρτο τρίμηνο του 2011 και $118 εκατ. δολάρια ΗΠΑ το 2012, κυρίως μέσω μίας μείωσης 10% του εργατικού δυναμικού παγκοσμίως καθώς και μέσω της λήξης υφιστάμενων συμβατικών δεσμεύσεων.

Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτών των ενεργειών, η AMD αναμένει να εξοικονομήσει περίπου $ 90 εκατ. δολάρια στα λειτουργικά έξοδα του 2012 επιπρόσθετα των αποταμιεύσεων από το σχέδιο αναδιάρθρωσης, με αποτέλεσμα εξοικονόμηση περισσότερων από $ 200 εκατομμύριων στα εκτιμώμενα συνολικά λειτουργικά έξοδα το 2012.

Η εταιρεία αναμένει να επενδύσει εκ νέου ένα σημαντικό μέρος των αποταμιεύσεων αυτών για τη χρηματοδότηση ενεργειών που θα επιταχύνουν την υλοποίηση στρατηγικών κινήσεων της AMD στους τομείς χαμηλής ισχύος, αναδυόμενων αγορών και cloud.