Η AMD Telecom επιλέχτηκε από το μεγαλύτερο πάροχο κινητής τηλεφωνίας της Μοζαμβίκης, Mcel, ως η εταιρεία που θα αναλάβει να “θωρακίσει” την υποδομή αποστολής και λήψης SMS από τις επιχειρήσεις προς τους συνδρομητές των δικτύων που είναι πελάτες τους (A2P SMS).

Για να επιτευχθεί αυτό, η AMD Telecom θα εγκαταστήσει ειδικά φίλτρα “SMS & SS7 firewall”, ενώ ταυτόχρονα θα εκπονήσει τεχνοοικονομική μελέτη για την άριστη εμπορική διαχείριση των A2P SMS (SMS Monetization). Η προσέγγιση αυτή θα εξασφαλίσει την αρτιότητα και την ασφάλεια των A2P SMS υπηρεσιών της Mcel, εξαλείφοντας ταυτόχρονα πιθανές προσπάθειες εξαπάτησης των 7,8 εκατομμυρίων συνδρομητών της. Και τα δύο φίλτρα της AMD Telecom εντοπίζουν και δρουν εναντίον των «γκρίζων διαδρομών» δρομολόγησης A2P SMS, που αποτελούν την κύρια πηγή διαρροής εσόδων για τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Ήδη η  AMD Telecom έχει υπογράψει επιπλέον 3 συμφωνίες με πολύ μεγάλα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στην Ασία και στη Λατινική Αμερική, οι οποίες αναμένονται να ανακοινωθούν μέχρι το τέλος του 2017.