Η Amplus Τechnologies S.A. υλοποίησε με επιτυχία το έργο ‘Server Consolidation & Virtualization’ για λογαριασμό της Probank, στο νέο ιδιόκτητο κτίριο που στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες του Ομίλου της Τράπεζας.

Χάρη στη νέα υποδομή και σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που παρέχει το virtualized περιβάλλον, η Probank που αναπτύσσει πελατολόγιο και δίκτυο καταστημάτων με γοργούς ρυθμούς (κατά μέσο όρο 1,01 κατάστημα/μήνα στους 106 μήνες λειτουργίας της), κατάφερε να λειτουργήσει απρόσκοπτα και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα το κύριο Data Center της. Παράλληλα, η Τράπεζα επιτυγχάνει τον αρχικό στόχο του έργου δηλ. τη δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας και διαχείρισης της κεντρικής υποδομής IΤ και την ευχέρεια σχεδιασμού  και υλοποίησης διαδικασιών Disaster Recovery, με ευέλικτο και οικονομικό τρόπο. Η λύση που προτάθηκε, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Amplus Τechnologies, βασίστηκε σε hardware υποδομής Dell PowerEdge M610 Blade Servers και στο λογισμικό Vsphere 4 της VMware.