Η Apex IT Solutions υλοποίησε έργο αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος της Μαλλη Α.Ε., μία από τις σημαντικότερες εμπορικές επιχειρήσεις στην Μήλο και στα γειτονικά νησιά, που δραστηριοποιείται στον τομέα των σιδηρικών και χρωμάτων με πελάτες και στην λιανική αλλά και στο χονδρικό εμπόριο.

Η Apex IT Solutions επέλεξε να εγκαστήσει στην Μαλλη Α.Ε.το πληροφοριακό ERP σύστημα Entersoft Expert, το οποίο παρέχει πλούσιο reporting, μεγάλη ευκολία στις καταχωρήσεις λιανικής και -σε συνδυασμό με μια πληθώρα αυτοματισμών- επιτεύχθηκε ένα ανώτερο επίπεδο πληροφόρησης για την εικόνα της επιχείρησης.

Παράλληλα, η Apex IT Solutions συνδύασε το συγκεκριμένο ERP πληροφοριακό σύστημα με μια σειρά custom εφαρμογών αυτοματοποίησης που ανέπτυξε η ίδια για την εκτύπωση ετικετών barcodes στα είδη, την αυτόματη αντιγραφή στο σύστημα, και την διαχείριση αποθήκης από την πώληση των ειδών στο ράφι έως την αυτόματη καταγραφή τους ανά πελάτη στο ταμείο.

Η συγκεκριμένη αυτοματοποίηση καταχωρεί μέσω συσκευής POS τα είδη που επιθυμεί να αγοράσει ένας πελάτης και δημιουργεί μια εγγραφή με τα επιθυμητά προϊόντα στην οποία δίνει έναν αριθμό σειράς• με αυτό τον αριθμό σειράς ο πελάτης πηγαίνει κατευθείαν στο ταμείο και παραλαμβάνει / τιμολογεί τα προϊόντα που αγόρασε.

Η υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος στην Μαλλη Α.Ε.θα συνεχιστεί με την παραμετροποίηση συστήματος CRM και τον σχεδιασμό και δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της εταιρείας και την πληρέστερη διαχείριση των παραγγελιών από την Μαλλη Α.Ε..