Η Apollo Information Technologies προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με την Εθνική Ασφαλιστική, υλοποιώντας για λογαριασμό της έργο πληροφοριακού συστήματος.

Η Εθνική Ασφαλιστική προχώρησε στη διασύνδεση του επιτελείου της με την συνεργαζόμενη εταιρεία «Ιατρική Παρέμβαση Α.Ε.», η οποία παρέχει υπηρεσίες καταγραφής και ενημέρωσης προς την Εθνική Ασφαλιστική.

Η διασύνδεση αυτή πραγματοποιήθηκε μέσα από την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «SmartInsurance». Με αυτήν την προσθήκη η Εθνική Ασφαλιστική θα μπορεί πλέον να έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων της Ιατρικής Παρέμβασης με αποτέλεσμα η πρώτη να έχει πλέον τη δυνατότητα για ενημέρωση και έλεγχο γύρω από τα έντυπα του προνοσηλευτικού ελέγχου (κατά τον οποίον προσδιορίζεται η αναγκαιότητα της εκάστοτε εξέτασης), του ενδονοσοκομειακού ελέγχου, του τελικού ελέγχου του ιατρικού φακέλου, καθώς και του ελέγχου παραστατικών και οικονομικών συναλλαγών που πραγματοποιεί η δεύτερη με την εκάστοτε νοσοκομειακή μονάδα.

Πρωταρχικός σκοπός αυτής της επέκτασης ήταν και είναι η δυνατότητα της Εθνικής Ασφαλιστικής να έχει τον απόλυτο έλεγχο πάνω στις περιπτώσεις που την αφορούν και στις οποίες η Ιατρική Παρέμβαση εξετάζει το ενδεχόμενο αναγκαιότητας νοσηλείας και συνεπώς κάλυψης αυτής από την Εθνική Ασφαλιστική.

Με αυτόν τον τρόπο οι χρόνοι της επικοινωνίας θα μηδενιστούν και, σε άμεση πλέον σύνδεση, θα μεταφέρονται δεδομένα καίριας σημασίας για τις αποφάσεις της Εθνικής Ασφαλιστικής γεγονός που μειώνει δραματικά  πλέον τον χρόνο της ροής εργασίας, ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες λάθους και ασφαλώς δημιουργεί τις ψηφιακές υποδομές για άμεση στατιστική επεξεργασία
και εξαγωγή δεδομένων.