Στην έφεση που κατέθεσε η Apple στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αντικρούει σε όλα τα επίπεδα την απαίτηση της Κομισιόν να καταβάλει στην ιρλανδική κυβέρνηση φόρους αρκετών δισ. ευρώ.

Στις για πρώτη φορά δημοσιευμένες πληροφορίες που περιέχονται στην έφεση της Apple κατονομάζονται 14 λόγοι που την υποχρέωσαν να καταφύγει στη δικαστική διευθέτηση της υπόθεσης. Μεταξύ άλλων, η Apple ισχυρίζεται ότι η Κομισιόν δεν ερμήνευσε σωστά το ιρλανδικό δίκαιο, ότι διαπράχθηκαν σοβαρά λάθη κατά την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της και ότι δεν έγινε «μια επιμελή και αμερόληπτη εξέταση της υπόθεσης». Μέσα από την τοποθέτησή της η Apple επιδιώκει την ακύρωση τής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταβολή στην Ιρλανδία φόρων 13 δισ. ευρώ (συν τους τόκους).